ברכת בית נצרות שמן ומים קדושים

75

ברכה לתליה נצרות
הערות

שיתוף
ברכת בית נצרות עםמשמן משיחה ומים קדושים