12 נאג צמפה 15 גרם

130

180 מקלות
הערות

שיתוף
12 חבילות של 15 מקלות כל אחד