2 שרשרות תפילה עץ קדושים

35

2 שרשרת רוזרי עץ
הערות

שיתוף
תמונות של קדושים בנצרות