צלב 14 תחנות ויה דה לרוזה על זית

240

צלב 14 תחנות ירושלים
הערות

שיתוף

תחנות שישו עבר עם הצלב ויה דה לה רוזה

זית זלוב מתכת עם מעמד 35 סמ