צלב זית ודגם כנסיית נצרת

90

צלב קתולי ודגם כנסיית הבשורה
הערות

שיתוף
דגם כנסיית הבשורה בנצרת וצלב מעץ זית קתולי