שמן תפילה

27

משיחה 250 מל
ימי אספקה: 14

שיתוף
שמן משיחה לנוצרים עם ריח מרווה ומיירה

Our unique collection of Premium Holy Anointing Oils are all Hand Crafted in Israel using Extra Virgin Olive Oil made from olive trees located around Jerusalem. Every oil is scented and mixed according to ancient Biblical recipes using natural Essential Oils and fragrances carefully sourced from the Middle and Far East.